Main Page
 • Wieloletni dziennikarz ekonomiczny, korespondent zagraniczny.
 • Dyrektor Grupy Yellow, przewodniczący rady nadzorczej Radia Gdańsk SA, były dyrektor marketingu w Polskapresse.
 • Doradca w największych polskich firmach, zarządzający spółkami medialnymi.
 • Autor około 100 publikacji naukowych i ponad tysiąca artykułów w polskich i zagranicznych mediach.
Citation-1 Jeszcze nigdy tak niewiele medialnych organizacji nie decydowało o tym, o czym dowiaduje się tak wielu. Konsekwencje agregacji medialnych treści są mało rozpoznane, natomiast jej przejawy – pasjonujące. Oto Facebook staje się głównym źródłem informacji detronizując stacje telewizyjne, a w pełni zautomatyzowany Google News, największy na świecie agregator wiadomości z serwisów informacyjnych, jest uznawany za bardziej godny zaufania niż owe serwisy.

W cyberprzestrzeni blisko pięćdziesięciu miliardów stron internetowych i niezliczonych przejawów medialnej aktywności agregatory są największymi beneficjentami cyfrowej rewolucji, „nowego wspaniałego świata”, w którym mówią tak liczni, a słuchanych jest tak niewielu – to także konsekwencja ekspansji botów i nowych gatekeeperów”.


- Z książki "Koniec dziennikarstwa, jakie znamy. Agregacja w mediach."
Citation-2 Jan Kreft, autor znanych medioznawcom i cenionych publikacji z zakresu analizy nowych mediów (m.in. Za fasadą społeczności), podejmuje w swojej monografii temat niezwykłej wagi, a jednocześnie słabo dostrzegany problem współczesnych mediów informacyjnych – kwestię gromadzenia i udostępniania materiałów internetowych typu dziennikarskiego. (…)

Problematyka agregatorów podjęta w niniejszej pracy jest jeszcze niemal niedostrzegana w światowej literaturze medioznawczej, a w polskiej – praktycznie nieobecna. Książka Jana Krefta stanowi pierwsze obszerne i wielowątkowe studium tej problematyki.


- Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gobana - Klasa
KATEDRA ZARZĄDZANIA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII DR HAB. JAN KREFT, PROF. POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WŁADZA ALGORYTMÓW
U ŹRÓDEŁ POTĘGI GOOGLE I FACEBOOKA

FRAGMENT
KUP

To książka o niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google i Facebooka. O nowej inkarnacji władzy – władzy społecznych algorytmów.

Żyjemy w kulturze algorytmów, w czasach algokracji wpływającej na decyzje polityczne, kariery, na to, z kim się komunikujemy, co czytamy, oglądamy…  Algorytmy społeczne mają wpływ na społeczny dobrostan, mogą kształtować formacje społeczne, oddziaływać kulturowo i bezpośrednio wpływać na indywidualne życie. Kreują dynamiczny przepływ symboli, są częścią nowego świata, w którym ludzki udział w przekazywaniu informacji nie jest już niezbędny.

„Mamy do czynienia z dziełem wybitnym, erudycyjnym, pracą świetnie napisaną i pionierską na gruncie polskim.”

– Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego

„Autor włożył ogrom pracy w zebranie bogatych zagranicznych i polskich materiałów o tak licznych elementach teorii i praktyki nowych mediów. Zasługuje na uznanie swej monografii jako znaczącego osiągnięcia naukowego.”

– Prof. zw.  dr hab. Tomasz Goban-Klas, Prof. em. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

KONIEC DZIENNIKARSTWA JAKIE ZNAMY.
AGREGACJA W MEDIACH

ABSTRAKT
FRAGMENT
SPIS TREŚCI
KUP

Jeszcze nigdy tak niewiele medialnych korporacji nie decydowało o tym, co dowiaduje się tak wielu. Konsekwencje agregacji medialnych treści przez Facebooka, Google News czy Huffington Post są mało rozpoznane, natomiast jej przejawy są pasjonujące. Oto Facebook staje się głównym źródłem informacji na świecie detronizując stacje telewizyjne, a w pełni zautomatyzowany Google News, największy na świecie agregator wiadomości z serwisów informacyjnych, jest uznawany za bardziej godny zaufania niż owe serwisy.

W cyberprzestrzeni blisko 50 miliardów stron internetowych i niezliczonych przejawów medialnej aktywności agregatory są największymi beneficjentami cyfrowej rewolucji, „nowego wspaniałego świata”, w którym mówią tak liczni, a czytanych, słuchanych i oglądanych jest tak niewielu – to także konsekwencja dominacji agregatorów w na rynku ekspansji botów i ekspansji nowych gatekeeperów.

Sukces agregatorów jest oczekiwany i pożądany. Google News i Facebook i wiele innych – w Polsce to przede wszystkim Onet.pl i WP.pl – są kołem ratunkowym w powodzi informacji, w nawałnicy „mediów zaraźliwych”, w uniwersum „wirusowych” mediów i farm treści, które zyskało nowych sterników.

W tradycyjnych mediach przejawy wielkiej agregacji były wstępem do czasów świetności profesjonalnego dziennikarstwa. Gdy w sobotni marcowy poranek 1923 roku debiutował magazyn Time, jego czytelnicy mogli dowiedzieć się o wielu ekscytujących wydarzeniach. Oto do ojczyzny powrócił generał Henry T. Allen dowodzący wówczas amerykańskimi wojskami stacjonującymi w Niemczech. Wielbiciele opery z zapartym tchem smakowali recenzję filadelfijskiego występu Marii Jeritzy, światowej sławy czeskiej śpiewaczki operowej. Wielbiciele podkasanej X. muzy mogli poznać odpowiedzi Adolpha Zukora na pytania francuskich dziennikarzy w Paryżu, na temat Hollywood. Założyciel Paramount Pictures przekonywał, że to ciche, ustronne miejsce, gdzie nie pali się papierosów i nie pije alkoholu…

I nie byłoby w debiucie Time niczego osobliwego, gdyby nie to, że na wszystkich stronach magazynu pojawiały się obszerne artykuły i mniejsze informacje powstałe wyłącznie w innych redakcjach, wyszły bowiem spod pióra autorów tak znanych wówczas tytułów, jak The Atlantic, The Christian Science Monitor i New York World i kilku innych. Time, późniejszy wpływowy magazyn wybierający „Człowieka roku”, nie miał jeszcze własnych autorów – tych wychowywał i korzystał z ich renomy później. Z ówczesnym debiutem i z wcześniejszym startem Readers Digest agregacja weszła jednak na salony i zajarzała pod strzechy. Dziś przykład Time jest frapującą ilustracją ewolucji agregacji.

W nowych mediach agregacja osłabia raczej a nie wzmacnia marki wydawców. Nowe nie jest lepsze od starego, przynajmniej dla profesjonalnego dziennikarstwa, jakie znamy. Ekspansja programistów i menedżerów zarządzających treściami medialnymi jest zwiastunem schyłku romantycznej epoki dziennikarstwa tworzonego przez poważanych, „wtajemniczonych” dziennikarzy, przewodników opisujących i interpretujących rzeczywistość, a nierzadko też ją kształtujących. Coraz mniej w tych mediach miejsca dla dziennikarzy, a coraz więcej dla „nie – ludzi”: agregatorów, algorytmów wyszukiwarek.

Czas Gutenberga” staje się czasem przeszłym (prawie dokonanym) i, jak bezceremonialnie głosi Robert R. Picard, profesjonalni dziennikarze zasługują na niskie płace, bo czy może być inaczej, skoro ich umiejętności nie są już unikatowe, a ich praca nie jest wystarczająco wyjątkowa?

ZA FASADĄ SPOŁECZNOŚCI.
ELEMENTY ZARZĄDZANIA NOWYMI MEDIAMI.

SPIS TREŚCI
KUP

Google, Facebook, Twitter, Instagram, Huffington Post i wiele innych. Za nowomedialną „społecznościową fasadą” równości, partnerstwa, wspólnot i zbiorowej inteligencji, w aureoli kreatywności i doświadczeń korporacje medialne zarządzają największą sieciową fabryką świata.

Internauci są w niej wydajni i twórczy, sami się uczą i sami kupują narzędzia pracy: smartfony, komputery, aplikacje… Sami współtworzą media: poprawiają gry komputerowe, nagrywają pliki muzyczne, piszą artykuły, maile, rekomendacje. Dzielą się nimi, wzajemnie zachęcają i inspirują. Są ich już w sieciowym „nowym wspaniałym świecie” miliardy – jeszcze nigdy tak wielu nie pracowało tak nieświadomie i z takim entuzjazmem dla tak niewielu. Zwykle za darmo.

Zarządzanie ich aktywnością jest dziś największym wyzwaniem organizacji medialnych. Tych nowych, dominujących korporacji nowomedialnych, i tych starych, które w poszukiwaniu efektywnych modeli biznesowych są skazane na aktywność piratów i firm „jadących na gapę”. W środowisku „płynnej rzeczywistości” i „zawieszenia prawa” wydawcy prasowi i nadawcy telewizyjni dostarczają to, co nadal w mediach najcenniejsze, czyli unikatowe produkty: informacje, filmy, gry itp.

W Web 2.0 internauci bawią się, informują, uczą, ale też tworzą rynkowe wartości, których owoców pozbawiają się świadomie i nieświadomie. Web 2.0 towarzyszy Kultura 2.0, ale i Praca 2.0 prosumentów i prekariuszy.

EWOLUCJA STRATEGII TRANSMEDIALNYCH KORPORACJI TRANSNARODOWYCH

ABSTRAKT
FRAGMENT
SPIS TREŚCI
KUP

Ewolucja strategii tranmedialnych korporacji transnarodowych to pionierska nie tylko w krajowym wymiarze, rozprawa o zarządzaniu globalnymi podmiotami medialnymi. Dotyczy ona m.in. fundamentalnego wpływu, jaki na rozwój medialnych wywierają użytkownicy mediów, którzy z biernych odbiorców zmieniają się w aktywnych twórców. Ta nowa ich rola oznacza zmianę w stosunkach władzy w mediach i jest podstawowym strategicznym wyzwaniem dla korporacji.

„Autor pokazuje, jak w ostatnich kilkunastu latach powstawały, zmieniały się zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz rozwijały się lub upadały transmedialne korporacje transnarodowe, które dzisiaj stanowią już ukształtowaną jakosć przedmiotową i podmiotową w procesie globalnego zarządzania, w którym media odgrywają niezwykle zanczącą rolę.”

– z recenzji dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas, profesor Uniwersytetu Jagielońskiego

GAZETY OGÓLNOPOLSKIE. STRATEGIE MARKETINGOWE

SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III

To książka o strategiach marketingowych wydawców codziennej prasy: Gazety Wyborczej, Faktu, Super Expressu, Życia i Trybuny. O uwarunkowaniach tych strategii, stylach, opcjach i przewadze konkurencyjnej. O rynkach, na których dochodzi do walki konkurencyjnej, konkurencji intermedialnej, elementach otoczenia konkurencyjnego oraz działających na rynku sił konkurencyjne i ich wzajemnych relacji oraz ich wpływu na uczestników rynku prasowego. Opisano w niej bariery wejścia na rynek prasowy, cele działalności konkurencyjnych wydawnictw oraz elementy analizy konkurencji.

W części poświęconej przygotowaniom do formułowaniu strategii i jej określaniu ukazano zasady tworzenia misji i celów wydawnictw prasowych. Przedstawiono znaczenie badań rynku czytelniczego i reklamowego, doboru prasowego rynku docelowego, segmentacji i pozycjonowania oraz opisano strategie marketingowe z ich uwarunkowaniami. W punkcie dotyczącym kształtowania strategii marketingowych wydawnictw prasowych omówiono pięć obszarów: strategie produktu, strategie cenowe, dystrybucji, komunikacji oraz strategie budowania siły mediów.

Trzon niniejszej pozycji stanowi ocena strategii marketingowych obieranych przez codzienne gazety ogólnopolskie i ukazanie polskiego oraz zagranicznego rynku czytelniczego prasy codziennej oraz rynku reklamowego z uwzględnieniem gazet ogólnopolskich, regionalnych i bezpłatnych oraz ich otoczenia. Przedstawiono konkurencję między gazetami ogólnopolskimi na rynku czytelniczym i zależności pomiędzy czytelnictwem, sprzedażą i przychodami reklamowymi gazet ogólnopolskich, konkurencję pomiędzy gazetami regionalnymi regionalnych i ogólnopolskimi w regionach przedstawiono w kontekście poziomów ich czytelnictwa i przychodów reklamowych. Analogicznej analizie poddano konkurencję ze strony prasy bezpłatnej, stacji telewizyjnych oraz radiowych i operatorów Internetu.

PUBLIKACJE DO POBRANIA

Lista wszystkich publikacji: POBIERZ

TYTUŁ PUBLIKACJIPUBLIKACJAABSTRAKTROK
Crowdsourcing a marketing.POBIERZPOBIERZ2015
Crowdsourcing - darmowe zrodlo usług w mediach.POBIERZPOBIERZ2014
Konsekwencje współtworzenia wartości w mediach przez użytkowników.POBIERZ2013
Koopetycja nowomedialna. Między odbiorcą-twórcą a organizacją.POBIERZPOBIERZ2013
Opcje strategiczne mediów publicznych.POBIERZPOBIERZ2015
Zarządzanie współtworzenem wartości - od łańcucha do konstelacji.POBIERZ2013
Zawłaszczanie wartości w marketingowej działalności w nowych mediach.POBIERZPOBIERZ2014
Dostęp do gospodarki opartej na wiedzy.POBIERZPOBIERZ2010
Dziennikarstwo nastawione na rynek.POBIERZ2012
Ewolucja strategii marketingowych w dobie konwergencji.POBIERZPOBIERZ2010
Gdy konsument współtworzy wartość firmy - użytkownik w mediach.POBIERZPOBIERZ2012
Globalne nierówności a ekonomiczne wykluczenie cyfrowe.POBIERZPOBIERZ2009
Jakość dostępu i umiejętności użytkowników.POBIERZPOBIERZ2009
Kapitał społeczny, zaufanie.POBIERZPOBIERZ2009
Media a transfer zaufania w warunkach kryzysu.POBIERZPOBIERZ2009
Multimedia jako cel strategii konwergencji mediów.POBIERZPOBIERZ2010
Rozwój a media - ku współczesnemu paradygmatowi. Od modernizacji do partycypacji.POBIERZ2011
Schyłek starych i ekspansja nowych mediów jako element ewolucji społeczeństwa informacyjnego.POBIERZPOBIERZ2011
Społeczeństwo informacyjne - podejście krytycznePOBIERZPOBIERZ2012
Substytucja starych mediów barierą rozwoju internetowych firm medialnych.POBIERZPOBIERZ2010
W pogoni za migrującym czytelnikiem.POBIERZPOBIERZ2011
Wpływ kapitału zagranicznego na rynek prasy codziennej – doświadczenia "Dziennika Bałtyckiego" w latach 1989 – 2009.POBIERZ2010
Wymiary i model wykluczenia cyfrowego.POBIERZ2012
Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu zawartości gazet do ich internetowych wydań.POBIERZPOBIERZ2010
Katalog zasad humanistycznego zarządzania mediamiPOBIERZ2015
W luce stabilności-poszukiwanie modelu biznesu starych mediowPOBIERZ2015
From Readers to Users and Creators. Migration of Printed Media Readers to the InternetPOBIERZ2015
Fasady i maski - współdziałanie menedżerów i dziennikarzy.POBIERZ2016
Media mission and CSR in Polish MediaPOBIERZ2016
Radio regionalne w internecie. Strategiczne wyzwania.POBIERZ2016
Schylek tradycyjnego dziennikarstwa prasowegoPOBIERZ2016
Algorithm As Demiurge. A complex Myth of New MediaPOBIERZ2016
Aggregators news sources of main portalsPOBIERZ2016
Kreft J., Batko R. (2017). The superfluousness of CSR in media organisations from public radio research in Poland, “Journal of Organisational Change Management”, 30(1), pp. 91-105. Emerald Publishing.2017
Kreft J., Z. Karwat (2017). The Opinion of Facebook Friends as the Most Reliable Recommendation of Products and Services in Poland. The Evolution of Purchase Pathways in Social Media, „Handel Wewnętrzny” 2017/ 5 (370), s. 250-260. ISSN 0438-5403.2017
Kreft J. (2016). Algorithm As Demiurge. A complex Myth of New Media, in "Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence", [w:] R. Batko, A. Szopa, IGI Global, Hershey, US. 2016. s. 146-166. ISBN 13: 978-1522516569, DOI: 10.4018/978-1-5225-1656-9.ch010.2017
Kreft J., Petrova M. (2016). Aggregators news sources of main portals in Poland, in "Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence", [w:] R. Batko, A. Szopa, IGI Global, Hershey, US. S. 205-223. ISBN 13: 978-1522516569, DOI: 10.4018/978-1-5225-1656-9.ch0102017
Kreft J. (2017). Mityczne organizacje nowych mediów. Google, Facebook a sztuczna inteligencja, (w:) Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Oficyna Wydawnictwo ASPRA, Warszawa, s. 511-523. ISBN 978-83-7545-786-52017
Kreft J. (2017). Facebook jako all inclusive resort. Instant Articles – koopetycja korporacji i wydawców prasy, (w:) J. Kreft, Facebook – oblicza i dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 23-63. ISBN: 978-83-233-4317-2.2017
Kreft J. (2017). Wstęp. Facebook, Oblicza i dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. s.3, ISBN: 978-83-233-4317-2.2017
Kreft J., Hapek M. (2019). Fake news: possibility of identification in post-truth media ecology system, Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 3.2019
Kreft J. (2019). Instant Articles (Facebook): The Impact of Trust and Relations Among the Partners Pursuing the Strategy of Coopetition. In: Bilgin M., Danis H., Demir E., Can U. (eds) Eurasian Business Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 10/1. Springer Nature Switzerland AG, p. 243-253.2019
Kreft J. (2019). A myth and media management. The facade rhetoric and business objectives (w:) Myth in Modern Media Management and Marketing, IGI Global, Hershey US, p. 118-142. Boguszewicz-Kreft M., Kreft J., Żurek P. (2019). Myth and Storytelling. The Case of the Walt Disney Company (w:) Myth in Modern Media Management and Marketing, IGI Global , Hershey US.2019
Kreft J. (2019). VI Power of Google and Facebook Fake news and media management. Proceedings of IBIMA. Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (in press).2019
Kreft J., Batko R. (2018). The Sixth Estate – The Rule of Algorithms. Introduction, "Problemy Zarządzania", Historia organizacji: inspiracja, brzemię, ostrzeżenie, nr 2 (68), cz. 2, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 190-210, ISSN 1644-9584.2018
Kreft J., A. Szopa (2018). Od redaktorów wydania, "Zarządzanie w Kulturze", s.1-2.2018
Kreft J., M. Laberschek (2018). Google: różne szaty króla cyberprzestrzeni, "Zarządzanie w Kulturze", tom 19(2), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-4.2018
Kreft J. (2018). Władza i kultura algorytmów mediów – między reifikacją a rynkiem, "Zarządzanie w Kulturze", tom 19, nr. 1, s. 11-28.2018
Kreft J. (2017). Gift Economy and Traditional News Media Organisation New Barrier to the Development, (w.) B. Nierenberg, Gołuchowski J., Łuczak M., Pethe A., Barańska M., Marquardt (red.). Media Economics. Economic Issues in the Media. Polish Case Studies Warszawa: PWN, s. 24-37. ISBN: 978-83-01-19237-2.2018

O MNIE

O MNIE

 • Dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Kultury, Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy
 • Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami oraz Polskiej Akademii Umiejętności (PAU).
 • Członkostwo w organizacjach: The European Media Management Association (EMMA), Polska Akademia Umiejętności - Komisja Zarządzania Kulturą i Mediami, Polskie Towarzystwo Marketingu, Instytut Kaszubski
 • Ekspert Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
 • B. dyrektor Studium Podyplomowego Reklama i Marketing, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
 • B. dyrektor Studium Dziennikarstwa Międzynarodowego Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w latach 2004 – 2010.

BIZNES

 • Dyrektor Grupy Yellow (2008 r. - )
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia Gdańsk SA (2011 r. - )
 • Prezes Instytutu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (2011 r. - )
 • Dyrektor marketingu w Grupie Polskapresse
 • Doradca prezesa Grupy Prokom (Prokom Software), Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, Energii, itd. B. prezes DWWS wydawca m.in. dzienników "Magazyn Finansowy", "Prawo i Gospodarka", "Tylko Rock", "Życie".
 • Doradca prezesa PZU.
 • Doradca prezesa Lotos SA.
NAUKA

NAUKA

 • Zainteresowania badawcze: Zarządzanie mediami, strategie organizacji nowych mediów, marketing przedsiębiorstw medialnych oraz teoria i praktyka manipulacji i propagandy.
 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Redaktor naczelny "Zarządzanie mediami", pismo naukowe, Uniwersytet Jagielloński.
 • Recenzent m.in. "Journal of Organisational Change Management", "China-USA Business Review. Chinese Business Review", "Social Science".
 • Wykładowca Podyplomowego Studium Marketingu i Reklamy Uniwersytetu Gdańskiego
 • Doktorat - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ("Ocena strategii marketingowych na rynku codziennej prasy ogólnopolskiej").
 • Studia: Ekonomika i Organizacja Transportu Morskiego oraz Prawo, Uniwersytet Gdański (Sopot).
W OSTATNIM CZASIE

W OSTATNIM CZASIE

 • 34th IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Madrid. Tytuł eferatu: Fake news: possibility of identification in post-truth media ecology system
 • 32nd IBIMA (International Business Information Association) Conference: 15-16 November 2018, Seville, Spain. Tytuł referatu: "VI Power of Google and Facebook Fake News and Media Management.
 • Konferencja Naukowa "Nauka i biznes – wspólne wyzwania", Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków 2018.XI.29. Tytuł wystąpienia: "Attitude towards fake news and their control: acceptance and verfification".
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich Radioucze(L)ni,  2018.XI.9, Gdańsk. Wykład inauguracyjny pt. "Fake news i sztuczna inteligencja a dziennikarstwo".
 • Konferencja Naukowa pt. "Media masowe w treściach i formach edukacji medialnej", organizatorzy, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Koszalińska, Polskie Radio Koszalin SA, Koszalin. Panel główny, tytuł referatu "O pożytkach oglądania Star Trek. Konwergencja mediów a sztuczna inteligencja Google i Facebooka", Koszalin, 5-17 czerwca 2018 r.
 • Konferencja Naukowa pt. "W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach, zorganizowana przez: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Komisję Medioznawczą Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich. Panel główny, tytuł referatu: "Na algorytmicznych polach post (mediów – humanizmu – konwergencji). Uwagi o przedmiocie formalnym i materialnym nauki o mediach". Kraków 2018.III.20.
 • Konferencja pt. "Post-globalizacja?". Panel główny, tytuł referatu: "Globalizacja korporacyjna. Gdy Facebook staje się całym światem". 2018.V.22, Akademia Ignatianum w Krakowie.
2017

KONFERENCJE 2017

 • 29nd Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, The Faculty of Economics Sapienza University of Rome, 2017.V.24-26 Rome. Presented paper: "CSR Ratings and Contradiction of Real and Communicated Aims of Media Organisation – the Case of News Corporation".
 • Konferencja Naukowa pt. "Google – "Uniwersum Wolności czy Opresji". II Konferencja z cyklu "Lustro mediów", Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności, Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka, Gdańsk, 2017.XI.10. Panel główny, tytuł referatu: "Postwładza - Google i Facebook mityczne i (nie)medialne".
 • Konferencja naukowa pt. "Cenzuro Wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku". Uniwersytet Warszawski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, 2017.XII.12-13. Tytuł referatu: "Cenzura a astroturfing. Fake news a zarządzanie posthumanistycznym Twitterem, Facebookiem i Google".
 • Market Info 2017, VIII Konferencja Naukowa Katedr marketingu uczelni technicznych" Politechnika Gdańska, Gdańsk 2017.XI.7-8.
 • Konferencja "Media – Biznes – Kultura", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017.X.12-13, Tytuł referatu: "Sztuczna inteligencja a algorytmy Facebooka i Google. O potrzebie redefinicji władzy mediów".
 • VIII Konferencja Naukowa "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu", Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2017.X.19-20. Tytuł referatu: "Fałszywe informacje i boty. Marketing w środowisku postprawdy". Prowadzenie sesji pt. Zarządzanie innowacjami.
2016
 • 3rd International Conference on Business and Management, LAMSAD. The University of Western Australia, James Cook University, University Ottawa. 2016.XI.24-26 Marrakech (Marocco). Tytuł wystąpienia: The impact of Trust and the Relations among the Partners Pursuing the Strategy of Coopetition on Example of Instant Articles (Facebook).
 • Media w Ekonomii – Ekonomia w Mediach. Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2016.X.21. Tytuł wystąpienia: „Ekonomia darów jako bariera rozwoju organizacji tradycyjnych mediów informacyjnych”.
 • World Media Economics and Management Conference 2016, New York 2016.V.2-6, Paper: “The Sixth Estate – The Rule of Algorithms”.
 • 22th International Academic Conference, Lisboa, 2016.III.22-25, International Institute of Social and Economic Science. Presented paper: “Media Mission and CSR in Polish Media”. Prowadzenie sesji pt. „Social Sciences & Humanities”, 2.III.2016, 22th International Academic Conference, Lisboa.
 • Technologiczno – społeczne oblicza XXI wieku, Kraków, 2016.III.3-4, Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Humanistyczny Tytuł referatu: Zarządzanie humanistyczne w świecie algorytmów - paradoks czy konieczność?.
Z Robertem Picardem, World Media Economics and Management Conference 2016
New York, 2-6.V.2016

KONFERENCJE 2016

2015

KONFERENCJE 2015

Redakcja

 • B. Czarniawska, J. Kreft, Management and the Media, special issue “Journal of Organisational Change Management”, Emerald

Konferencje naukowe

 • VII Konferencja Naukowa Katedr Marketingu Uczelni Technicznych Problemy współczesnego marketingu i logistyki – teoria i praktyka, Politechnika Gdańska (Katedra Rynku Transportowego, Katedra Polityki Transportowej) oraz Katedra Logistyki Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 2015.XII.3-4.
 • Konferencja 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2015.XI.26-27. Tytuł referatu: Czy dziennikarze prasowi są jeszcze potrzebni? (Are Newspaper Journalists Still Needed?)
 • Konferencja naukowa "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw", Wyższa Szkoła Bankowa, 2015.X.22-13 Tytuł referatu: TRANSFORMACJA ORGANIZACJI MEDIALNYCH - AGREGACJA A MARKETING. Prowadzenie panelu: PROBLEMY ZARZĄDZANIA W WYBRANYCH PODMIOTACH.
 • Konferencja naukowa "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw", Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 2015.X.12-13 Tytuł referatu: Transformacja organizacji medialnych – agregacja a marketing.
 • Konferencja Międzynarodowa Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2015, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015.X.8-9. Prowadzenie panelu: Media a rynek. Tytuł referatu: „Retoryka społeczności a zarządzanie mediami”.
 • Międzynarodowa konferencja „Facebook – lustro mediów”, Gdańsk 2015.VI.12, tytuł referatu: „Facebook krzywym zwierciadłem prasy”, Uniwersytet Gdański – Uniwersytet Jagielloński. Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość dziennikarstwa radiowego – potrzeby, kształcenie, zatrudnienie”, Uniwersytet Jagielloński, Kołobrzeg 2015.V.13-16. Prowadzenie panelu: Dziennikarz radiowy - kompetencje, pozycja zawodowa i społeczna, aktywność twórcza. Tytuł referatu: „Radio w nowych mediach – jak agregacja niszczy dziennikarstwo”.
 • Międzynarodowa konferencja „Media publiczne i ich finansowanie”, organizatorzy: Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy UJ, a także Rozgłośnia Polskiego Radia w Krakowie, Rozgłośnia Polskiego Radia w Rzeszowie, Rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu oraz Oddział TVP SA w Krakowie, Kraków 2015.V.7, Tytuł referatu: „Świat bez mediów publicznych”.
 • 15th International Academic Conference, Rome, 2015.IV.14-16, International Institute of Social and Economic Science. Presented paper: “New media co-opetition: active users as strategic challenge for media companies”.
W DZIENNIKARSTWIE

W DZIENNIKARSTWIE

 • Zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego", szef działu ekonomicznego "Dziennika Bałtyckiego" i "Gazety Gdańskiej". Korespondent Agencji Reuters. Współpracownik "Gazety Bankowej".
 • Laureat "Ostrego Pióra" Business Centre Club, dwukrotnie mianowany przez polskie redakcje do nagrody Grand Press.
 • Korespondent w Belgii, Danii, Francji, Gwinei Równikowej, Holandii, Kamerunie, Korei Południowej, Niemczech, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i W. Brytanii itd.
 • Autor ponad 1200 artykułów w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. Dziennik Bałtycki", "Gazeta Bankowa", "Gazeta Gdańska", "Życie Gospodarcze", "Nowe Życie Gospodarce", Polityka", The Warsaw Voice", itd.).
 • Szkolenia w organizacjach dziennikarskich Szwecji (Karlskrona/Kalmar) i Danii (Kopenhaga) oraz Dresdner Bank i Commerzbank (Franfurt a. M.), Münich Re, ABB.
W CHWILACH WOLNYCH

W CHWILACH WOLNYCH...

 • Książka
 • Kartografia XVI-XVIII w.
 • Marynistyka
 • Windsurfing
 • Tenis
 • Narty
 • Rower
 • Bieganie
 • Podróże

Zainteresowanych zachęcam do kontaktu drogą mailową oraz zapraszam na moje pozostałe strony: