DR HAB. JAN KREFT, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

KATEDRA ZARZĄDZANIA, EKONOMIKI MEDIÓW I REKLAMY

  • Wieloletni dziennikarz ekonomiczny, korespondent zagraniczny.
  • Dyrektor Grupy Yellow, przewodniczący rady nadzorczej Radia Gdańsk SA, były dyrektor marketingu w Polskapresse.
  • Doradca w największych polskich firmach, zarządzający spółkami medialnymi.
  • Autor ponad 60 publikacji naukowych i ponad tysiąca artykułów w polskich i zagranicznych mediach.

Jeszcze nigdy tak niewiele medialnych organizacji nie decydowało o tym, o czym dowiaduje się tak wielu. Konsekwencje agregacji medialnych treści są mało rozpoznane, natomiast jej przejawy – pasjonujące. Oto Facebook staje się głównym źródłem informacji detronizując stacje telewizyjne, a w pełni zautomatyzowany Google News, największy na świecie agregator wiadomości z serwisów informacyjnych, jest uznawany za bardziej godny zaufania niż owe serwisy.

W cyberprzestrzeni blisko pięćdziesięciu miliardów stron internetowych i niezliczonych przejawów medialnej aktywności agregatory są największymi beneficjentami cyfrowej rewolucji, „nowego wspaniałego świata”, w którym mówią tak liczni, a słuchanych jest tak niewielu – to także konsekwencja ekspansji botów i nowych gatekeeperów”.

Z najnowszej książki "Koniec dziennikarstwa, jakie znamy. Agregacja w mediach."

Jan Kreft, autor znanych medioznawcom i cenionych publikacji z zakresu analizy nowych mediów (m.in. Za fasadą społeczności), podejmuje w swojej monografii temat niezwykłej wagi, a jednocześnie słabo dostrzegany problem współczesnych mediów informacyjnych – kwestię gromadzenia i udostępniania materiałów internetowych typu dziennikarskiego. (…)

Problematyka agregatorów podjęta w niniejszej pracy jest jeszcze niemal niedostrzegana w światowej literaturze medioznawczej, a w polskiej – praktycznie nieobecna. Książka Jana Krefta stanowi pierwsze obszerne i wielowątkowe studium tej problematyki

Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gobana - Klasa
KONIEC DZIENNIKARSTWA, JAKIE ZNAMY. AGREGACJA W MEDIACH.

Koniec dziennikarstwa, jakie znamy. Agregacja w mediach.
Rok wydania: 2016

Jeszcze nigdy tak niewiele medialnych korporacji nie decydowało o tym, co dowiaduje się tak wielu. Konsekwencje agregacji medialnych treści przez Facebooka, Google News czy Huffington Post są mało rozpoznane, natomiast jej przejawy są pasjonujące. Oto Facebook staje się głównym źródłem informacji na świecie detronizując stacje telewizyjne, a w pełni zautomatyzowany Google News, największy na świecie agregator wiadomości z serwisów informacyjnych, jest uznawany za bardziej godny zaufania niż owe serwisy.

W cyberprzestrzeni blisko 50 miliardów stron internetowych i niezliczonych przejawów medialnej aktywności agregatory są największymi beneficjentami cyfrowej rewolucji, „nowego wspaniałego świata”, w którym mówią tak liczni, a czytanych, słuchanych i oglądanych jest tak niewielu – to także konsekwencja dominacji agregatorów w na rynku ekspansji botów i ekspansji nowych gatekeeperów. Sukces agregatorów jest oczekiwany i pożądany. Google News i Facebook i wiele innych - w Polsce to przede wszystkim Onet.pl i WP.pl - są kołem ratunkowym w powodzi informacji, w nawałnicy „mediów zaraźliwych”, w uniwersum „wirusowych” mediów i farm treści, które zyskało nowych sterników.

W tradycyjnych mediach przejawy wielkiej agregacji były wstępem do czasów świetności profesjonalnego dziennikarstwa. Gdy w sobotni marcowy poranek 1923 roku debiutował magazyn Time, jego czytelnicy mogli dowiedzieć się o wielu ekscytujących wydarzeniach. Oto do ojczyzny powrócił generał Henry T. Allen dowodzący wówczas amerykańskimi wojskami stacjonującymi w Niemczech. Wielbiciele opery z zapartym tchem smakowali recenzję filadelfijskiego występu Marii Jeritzy, światowej sławy czeskiej śpiewaczki operowej. Wielbiciele podkasanej X. muzy mogli poznać odpowiedzi Adolpha Zukora na pytania francuskich dziennikarzy w Paryżu, na temat Hollywood. Założyciel Paramount Pictures przekonywał, że to ciche, ustronne miejsce, gdzie nie pali się papierosów i nie pije alkoholu…

I nie byłoby w debiucie Time niczego osobliwego, gdyby nie to, że na wszystkich stronach magazynu pojawiały się obszerne artykuły i mniejsze informacje powstałe wyłącznie w innych redakcjach, wyszły bowiem spod pióra autorów tak znanych wówczas tytułów, jak The Atlantic, The Christian Science Monitor i New York World i kilku innych. Time, późniejszy wpływowy magazyn wybierający „Człowieka roku”, nie miał jeszcze własnych autorów – tych wychowywał i korzystał z ich renomy później. Z ówczesnym debiutem i z wcześniejszym startem Readers Digest agregacja weszła jednak na salony i zajarzała pod strzechy. Dziś przykład Time jest frapującą ilustracją ewolucji agregacji.

W nowych mediach agregacja osłabia raczej a nie wzmacnia marki wydawców. Nowe nie jest lepsze od starego, przynajmniej dla profesjonalnego dziennikarstwa, jakie znamy. Ekspansja programistów i menedżerów zarządzających treściami medialnymi jest zwiastunem schyłku romantycznej epoki dziennikarstwa tworzonego przez poważanych, „wtajemniczonych” dziennikarzy, przewodników opisujących i interpretujących rzeczywistość, a nierzadko też ją kształtujących. Coraz mniej w tych mediach miejsca dla dziennikarzy, a coraz więcej dla „nie – ludzi”: agregatorów, algorytmów wyszukiwarek.

Czas Gutenberga” staje się czasem przeszłym (prawie dokonanym) i, jak bezceremonialnie głosi Robert R. Picard, profesjonalni dziennikarze zasługują na niskie płace, bo czy może być inaczej, skoro ich umiejętności nie są już unikatowe, a ich praca nie jest wystarczająco wyjątkowa?

ZA FASADĄ SPOŁECZNOŚCI. ELEMENTY ZARZĄDZANIA NOWYMI MEDIAMI.

Za fasadą społeczności. Zarządzanie nowymi mediami
Rok wydania: 2015

Google, Facebook, Twitter, Instagram, Huffington Post i wiele innych. Za nowomedialną "społecznościową fasadą" równości, partnerstwa, wspólnot i zbiorowej inteligencji, w aureoli kreatywności i doświadczeń korporacje medialne zarządzają największą sieciową fabryką świata.

Internauci są w niej wydajni i twórczy, sami się uczą i sami kupują narzędzia pracy: smartfony, komputery, aplikacje... Sami współtworzą media: poprawiają gry komputerowe, nagrywają pliki muzyczne, piszą artykuły, maile, rekomendacje. Dzielą się nimi, wzajemnie zachęcają i inspirują. Są ich już w sieciowym "nowym wspaniałym świecie" miliardy – jeszcze nigdy tak wielu nie pracowało tak nieświadomie i z takim entuzjazmem dla tak niewielu. Zwykle za darmo.

Zarządzanie ich aktywnością jest dziś największym wyzwaniem organizacji medialnych. Tych nowych, dominujących korporacji nowomedialnych, i tych starych, które w poszukiwaniu efektywnych modeli biznesowych są skazane na aktywność piratów i firm "jadących na gapę". W środowisku "płynnej rzeczywistości" i "zawieszenia prawa" wydawcy prasowi i nadawcy telewizyjni dostarczają to, co nadal w mediach najcenniejsze, czyli unikatowe produkty: informacje, filmy, gry itp.

W Web 2.0 internauci bawią się, informują, uczą, ale też tworzą rynkowe wartości, których owoców pozbawiają się świadomie i nieświadomie. Web 2.0 towarzyszy Kultura 2.0, ale i Praca 2.0 prosumentów i prekariuszy.

EWOLUCJA STRATEGII TRANSMEDIALNYCH KORPORACJI TRANSNARODOWYCH

Ewolucja Strategii Transmedialnych Korporacji Transnarodowych
Rok wydania: 2012

Ewolucja strategii tranmedialnych korporacji transnarodowych to pionierska nie tylko w krajowym wymiarze, rozprawa o zarządzaniu globalnymi podmiotami medialnymi. Dotyczy ona m.in. fundamentalnego wpływu, jaki na rozwój medialnych wywierają użytkownicy mediów, którzy z biernych odbiorców zmieniają się w aktywnych twórców. Ta nowa ich rola oznacza zmianę w stosunkach władzy w mediach i jest podstawowym strategicznym wyzwaniem dla korporacji.

"Autor pokazuje, jak w ostatnich kilkunastu latach powstawały, zmieniały się zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz rozwijały się lub upadały transmedialne korporacje transnarodowe, które dzisiaj stanowią już ukształtowaną jakosć przedmiotową i podmiotową w procesie globalnego zarządzania, w którym media odgrywają niezwykle zanczącą rolę."

z recenzji dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas, profesor Uniwersytetu Jagielońskiego

GAZETY OGÓLNOPOLSKIE. STRATEGIE MARKETINGOWE

Gazety ogólnopolskie. Strategie marketingowe
Rok wydania: 2007

To książka o strategiach marketingowych wydawców codziennej prasy: Gazety Wyborczej, Faktu, Super Expressu, Życia i Trybuny. O uwarunkowaniach tych strategii, stylach, opcjach i przewadze konkurencyjnej. O rynkach, na których dochodzi do walki konkurencyjnej, konkurencji intermedialnej, elementach otoczenia konkurencyjnego oraz działających na rynku sił konkurencyjne i ich wzajemnych relacji oraz ich wpływu na uczestników rynku prasowego. Opisano w niej bariery wejścia na rynek prasowy, cele działalności konkurencyjnych wydawnictw oraz elementy analizy konkurencji.

W części poświęconej przygotowaniom do formułowaniu strategii i jej określaniu ukazano zasady tworzenia misji i celów wydawnictw prasowych. Przedstawiono znaczenie badań rynku czytelniczego i reklamowego, doboru prasowego rynku docelowego, segmentacji i pozycjonowania oraz opisano strategie marketingowe z ich uwarunkowaniami. W punkcie dotyczącym kształtowania strategii marketingowych wydawnictw prasowych omówiono pięć obszarów: strategie produktu, strategie cenowe, dystrybucji, komunikacji oraz strategie budowania siły mediów.

Trzon niniejszej pozycji stanowi ocena strategii marketingowych obieranych przez codzienne gazety ogólnopolskie i ukazanie polskiego oraz zagranicznego rynku czytelniczego prasy codziennej oraz rynku reklamowego z uwzględnieniem gazet ogólnopolskich, regionalnych i bezpłatnych oraz ich otoczenia. Przedstawiono konkurencję między gazetami ogólnopolskimi na rynku czytelniczym i zależności pomiędzy czytelnictwem, sprzedażą i przychodami reklamowymi gazet ogólnopolskich, konkurencję pomiędzy gazetami regionalnymi regionalnych i ogólnopolskimi w regionach przedstawiono w kontekście poziomów ich czytelnictwa i przychodów reklamowych. Analogicznej analizie poddano konkurencję ze strony prasy bezpłatnej, stacji telewizyjnych oraz radiowych i operatorów Internetu.

PUBLIKACJE DO POBRANIA

Lista wszystkich publikacjiartykul

TYTUŁ PUBLIKACJI PUBLIKACJA ABSTRAKT ROK
Crowdsourcing a marketing. 2015
Crowdsourcing - darmowe zrodlo usług w mediach. 2014
Konsekwencje współtworzenia wartości w mediach przez użytkowników. 2013
Koopetycja nowomedialna. Między odbiorcą-twórcą a organizacją. 2013
Opcje strategiczne mediów publicznych. 2015
Zarządzanie współtworzenem wartości - od łańcucha do konstelacji. 2013
Zawłaszczanie wartości w marketingowej działalności w nowych mediach. 2014
Dostęp do gospodarki opartej na wiedzy. 2010
Dziennikarstwo nastawione na rynek. 2012
Ewolucja strategii marketingowych w dobie konwergencji. 2010
Gdy konsument współtworzy wartość firmy - użytkownik w mediach. 2012
Globalne nierówności a ekonomiczne wykluczenie cyfrowe. 2009
Jakość dostępu i umiejętności użytkowników. 2009
Kapitał społeczny, zaufanie. 2009
Media a transfer zaufania w warunkach kryzysu. 2009
Multimedia jako cel strategii konwergencji mediów. 2010
Rozwój a media - ku współczesnemu paradygmatowi. Od modernizacji do partycypacji. 2011
Schyłek starych i ekspansja nowych mediów jako element ewolucji społeczeństwa informacyjnego. 2011
Społeczeństwo informacyjne - podejście krytyczne 2012
Substytucja starych mediów barierą rozwoju internetowych firm medialnych. 2010
W pogoni za migrującym czytelnikiem. 2011
Wpływ kapitału zagranicznego na rynek prasy codziennej – doświadczenia "Dziennika Bałtyckiego" w latach 1989 – 2009. 2010
Wymiary i model wykluczenia cyfrowego. 2012
Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu zawartości gazet do ich internetowych wydań. 2010
Katalog zasad humanistycznego zarządzania mediami 2015
W luce stabilności-poszukiwanie modelu biznesu starych mediow 2015
From Readers to Users and Creators. Migration of Printed Media Readers to the Internet 2015
Fasady i maski - współdziałanie menedżerów i dziennikarzy. 2016
Media mission and CSR in Polish Media 2016
Radio regionalne w internecie. Strategiczne wyzwania. 2016
Schylek tradycyjnego dziennikarstwa prasowego 2016
Algorithm As Demiurge. A complex Myth of New Media 2016
Aggregators news sources of main portals 2016
Zainteresowanych zachęcam do kontaktu drogą mailową: Zapraszam na moje pozostałe strony: Polecam następujące witryny:
Yellow Radio Gdańsk Uniwersytet Gdański Mapa Uniwersytet Jagielloński
Licznik odwiedzin: 11641